Vervanging hoofdwaterleiding

 

Opdrachtgever: VvE 008 Russischestraat 74 t/m 80 (even)

Plaats: Rotterdam

Vervanging hoofdwaterleidingen 

Aantal woningen: 12
Jaar: 2021
Periode: 1 week

In twaalf woning aan de Russischestraat in Rotterdam bleken nog loden hoofdwaterleidingen te zitten. Tijdens de eerste vier dagen werd er een weg vrij gemaakt voor de nieuwe waterleidingen.
Dit werd gedaan door middel van boren, zagen, haken en frezen.

Vervolgens werden de nieuwe waterleidingen aangelegd. De leidingen zijn vervolgens per strang aangesloten.

De werkzaamheden die verricht zijn omvatten in hoofdzaak:

  • Hak- en freeswerkzaamheden
  • Demontage loden waterleidingen
  • Aanleggen nieuwe waterleiding
  • Vervangen watermeterbeugels

 

Renovatieproject vervanging hoofdwaterleiding Russischestraat Rotterdam

Risico’s loden waterleidingen 

wegwege  Uit recente innameberekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoge blootstelling in huizen met loden leidingen vooral risico’s meebrengt voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen (via hun zwangere moeder). Zuigelingen zijn extra kwetsbaar, omdat hun darm lood makkelijker opneemt en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Volgens de Commissie Signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad zijn er sterke aanwijzingen dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan eerder gedacht. Lood kan bij jonge kinderen leiden tot een lager IQ en kan bij volwassenen het risico vergroten op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

Over het algemeen is het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater laag: rond 1 µg/l. Het aantal overschrijdingen van de norm van 10 µg/l is de afgelopen decennia gedaald. Hoge concentraties blijven zich echter voordoen in huizen met loden binnenleidingen: daar bedragen de loodconcentraties in het kraanwater rond de 35 µg/l. Zo lang loden leidingen niet vervangen zijn, adviseert de commissie gebruikers van dergelijke panden om voor flesgevoede zuigelingen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en zwangeren flessenwater te gebruiken in plaats van kraanwater.

Ons advies

Vanwege de risico’s op de langere termijn luidt ons advies om de leidingen te laten vervangen. De kosten wegen naar ons oordeel wel op tegen de risico’s als u de werkzaamheden niet laat verrichten.

Heeft uw woning nog loden waterleidingen of twijfelt u hierover? Neem contact met ons op.

 

Stuur ons een bericht

Anna Cabeljauwlaan 13

2636 LA Schipluiden

015 - 364 76 02

06 – 40 16 45 87